Fort Sweden till London
Jannike Nordensson, 04 mars, 2013
Som enda representant från Sverige är Pelle från Fort Sweden | Karlskrona på väg till London och ett stort internationellt symposium - "Fortificatins at risk". Årets tyngdpunkt ligger på hur man kan återanvända fortifikationer på ett sätt som är både historiskt korrekt och möter dagens krav på upplevelse och säkerhet.
Bilder kommer.
Fortifications at risk

As the single representation from Sweden, Pelle at Fort Sweden, will attend the national symposium "Fortifications at risk" in London tomorrow.

"In this second symposium emphasis will be placed on considering the practical aspects of how such fortifications can be re-used without these structures losing their historical integrity."

We'll have pictures in a day or so
Tillbaka till startsidan