Strålkastarplats Törnekalven / Searchlight position

Beskrivning

Strålkastarplats för m/37 - m/38 150cm strålkastare, byggd 1944 och avsedd för Västra Hästholmen .

Olika typer av strålkastare har använts för belysning
av mål på havet under lång tid och i Sverige 1902-1998, dvs under hela den tid vi hade kustartilleri.

Under andra världskriget användes strålkastare även för belysning av luftmål främst hos luftvärnstrupperna.

Mounting point of m/37 - m/38 150 cm searchlight acting as aide of the closely located fort Västra Hästholmen. Different types of searchlights where used by coastal artillery units for nearly one hundred years in Sweden. During WW2 even used by anti aircraft units.

Foto: P.Steneld

Kortfakta

Typ: Strålkastarplats/Searchlight position
Byggnadsår: 1944
År i bruk: -
Latitude: 56.100813510155476
Longitude: 15.440938391873033
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan