Drottningskär / Fort

Beskrivning

Drottningskär är väl bevarat och ger en god uppfattning om 1600-talets fästningsbyggarkonst. Fästningen domineras av ett mäktigt försvarsverk, donjonen, som var avsett för artilleri, förläggning och krutförråd. Det är byggt i gråsten och har tre våningar. Befästningen är omgiven av fyra bastioner som döptes efter svenska drottningar - Maria, Hedvig, Ulrica och Christina.

Borggården är omsluten av en huvudvall mot havet. Vallen rymmer bombfasta logement som användes som förläggningar för både officerare och manskap. På 1720-talet byggdes ett hus på borggården för kommendanten. Källa: SFV


Foto: C. Risberg-Hansson

Kortfakta

Typ: Kastell/Castellum
Byggnadsår: 1680
År i bruk: Ca. 1690-1870
Latitude: 56.110291169641656
Longitude: 15.564568036119454
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan