Befästning Kurrholmen / Fortification

Beskrivning

I mitten på 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Man föreslog då försvarsanläggningar på sex mindre skär, däribland på Godnatt och Kurrholmen.

Fästningstornen, så kallade kärntorn som byggts i Sverige sedan medeltiden, på skären Godnatt och Kurrholmen är de två sista exemplen på äldre befästningsteknik i Sverige innan den moderna artilleritekniken tog över. Tornen brukar kallas Godnatt och Kurrholmen. De uppfördes på 1850- och 60-talen och var omoderna redan innan de var färdigbyggda.

Tornet är cirkelformat och grunden är lagd direkt på berget. I mitten finns ett runt ljusschakt och i nordväst ett utstickande trapphus.

Bottenvåningen användes som förråd. Förmodligen fanns köket här.

Kurrholmens fästningstorn är enklare än tornet på Godnatt. Under 1900-talet användes det som förråd för krigsmaterial.

Tornet försågs med fredstak 1996 och har därefter restaurerats ut- och invändigt. Det visas med guidade turer.

Källa: SFV
Foto: Joakim K E Johansson

Kortfakta

Typ: Befästningsverk/Fortification
Byggnadsår: Ca. 1857
År i bruk: Ca. 1863-1920
Latitude: 56.14155674112706
Longitude: 15.545392155472655
Ingår i följande turer: .

Visa på kartan