PlatserRSS
Ellenabbens fort, också kallat Gamla Ellenabben, var klart 1904. Det byggdes som ett sammanhängande sänkschakt i vilket väggar gjöts och murades och övervälvdes av betong. Någon har liknat fortet vid ett fast pansarskepp med långsidan mot Karlskronas inlopp. Fortet var till 1935 bestyckat med tr...
Kungsholms fort utgjorde ett av låsen till Karlskrona på sin ö strax utanför staden och försvarade flotta, hamn och varv. Fortet har varit längst oavbrutet bemannat i världen, men det har aldrig avlossats något skott mot inkräktare. Kungsholms Fort som i dag är en del av världsarvet, är ett av d...
När KA 2 sattes upp 1902 övertogs uppgifter, personal, materiel med mera från Kongl Carlskrona Artillerikår och Flottans fasta minförsvar. Artillerikårens första kompani hade Västra Hästholmen på sin lott och vidare fanns på fortet sedan början på 1890-talet en tänd- och syftstation för en fast...