PlatserRSS
Ellenabben 2 (Nya Ellenabben) på Aspö i Karlskrona är ett så kallat seriebatteri. Under åren 1960 till 1975 byggdes totalt 30 batterier av denna typ, med 7,5 cm kanoner, längs Sveriges kuster. Ellenabben 2 är det enda av dessa som föreslås för bevarande. Ellenabben var en av de senast byggda, de...
Före detta radargruppcentral. Anläggningen är idag plomberad. Kvar finns vaktmanskapets förläggning, skyttevärn, fordonsuppställningsplatser och vaktbyggnad. Radargruppcentral, RRGC, var en svensk anläggning för luftbevakning från 1960-talet inom det så kallade STRIL 60-systemet. RRGC var uppkop...