PlatserRSS
Fd. kommandoplats för batteri Killeberget. Foto: P. Steneld
Cirka 500 meter norr om batteriplats stenbrottet ligger batteriets kommandoplats med mätstation och omkringliggande skans med bland annat skyttevärn som byggdes 1910 Foto: P.Steneld
Kommandoplatsen placerad mellan de två pjäsplatserna med ingjutna stenar för att bryta konturer. Foto: P. Steneld
Från början minförråd, och man kan idag utifrån enbart se den plomberade öppningen till bergrummet där minorna förvarades. Senare förlade kustartilleriet en sk. frontverkstad till platsen Kvar finns idag även lämningar av diverse oservationsplatser, köks & teknik barracker mm. Originally cavern...