PlatserRSS
Kustspaningsradarstationen (KSRR) på Aspö, med kodnamnet Gruvan, byggdes 1953 och var till 1970 Karlskrona skärgårds viktigaste spaningsorgan, men användes ända till 1992. Det är en bergrumsanläggning i två plan där det undre planet användes av brigadstaben. Inredning och utrustning är till stora...