PlatserRSS
Två pjäsplatser för luftvärnskanon byggdes 1919 och 1943 byggdes två trä- torn för 20 mm automatkanon. Trätornen är borta men infästningarna i berget för luftvärnskanonerna finns kvar. En kommandoplats för kustartilleriets luftvärnsdivision byggdes 1944. Denna byggnad står kvar, men har under år...
Luftvärnssystem Bristol Bloodhound var från början ett fast luftvärnssystem, tänkt att grupperas vid viktigare anläggningar och installationer. Sverige hade dock sedan 50-talet principen om spridning av förband för att minimera effekterna av ett anfall med kärnvapen. Av den anledningen byggdes et...
Luftvärnsställning, 40 mm luftvärn. Foto: J.Nordensson
Pjäsvärn för 40 mm luftvärnsautomatkanon byggdes 1940 och 1943. Ammunitionsdurk byggdes 1940. Mounting points of the 40 mm Bofors automatic anti aricraft gun, built in 1940 and 1943. Ammuntions storage built in 1940. Foto: C.Risberg-Hansson & U. Sennerlin
Grupperingsplats luftvärnsförband LV 102. Bestyckningen bestod av 3 x 7,5 cm luftvärnspjäs M/36. Anti aircraft gun positions and ammunition storages. Armament consisted of three 7,5 cm FLAK-guns. Foto: P. Steneld