PlatserRSS
Denna skans ligger precis intill E22 vid Rosenholm och är troligen en del ur gamla stödjepunkt Rosenholm i landfronten runt Karlskrona. This resistance nest is located just next to E22 and was probably part of the inland defence line with the purpose of preventin...
Värn, skyttevärn och pjäsplatser för 57 mm kanon, med huvudsaklig skjutriktning västerut. Raserat sent 70-tal. Foxholes and gun positions for 57 mm cannon, main shooting direction west. Demolished in the late 70-ties Photo: Klas Hallqvist
Byggd: 1904 med bl.a. sten från Sturkö /Tjurkö stenindustri. Bemanning: Ett kompani, ca 100 man. Beväpnade med gevär samt kulsprutegevär. Skansen består av en inre anläggning vilken omges av en yttre vall med en vallgrav mellan. Den yttre vallen är byggd av jord och natursten. Den centrala byggn...
Skansen består av en inre anläggning vilken omges av en yttre vall med en vallgrav mellan. Den yttre vallen är byggd av jord och natursten. Den centrala byggnaden är uppförd av betong som är övertäckt av jord och gräs. I sydlig riktning finns tre stycken evakueringsdörrar för att snabbt komma u...
Löpgravar och eldställningar inom moståndsnäste Torskors norr. Mycket tydliga spår av militär verksamhet i naturen. Skansen var en del av landfronten med bland annat syfte att försvara järvägen samt dåvarande infartsvägen till Karlskrona. Foxholes and entrenchmen...