PlatserRSS
Strålkastarplats vid Olsång. Mounting point for search light Foto: P. Steneld
Strålkastarplats för m/37 - m/38 150cm strålkastare, byggd 1944 och avsedd för Västra Hästholmen . Olika typer av strålkastare har använts för belysning av mål på havet under lång tid och i Sverige 1902-1998, dvs under hel...
Strålkastarplats för 150 cm strålkastare,förmodligen kopplat till Batteri Tjurkö Se Törnekalven för ytterligare info ang strålkastare. Mounting point of the 150 cm m/38 searchlight, during WW2 acting as searchlight aide for...