PlatserRSS
Den sista kvarvarande av i 1683 års befästningsplans tänkta större antal bastioner med syfte att ingående i en ring med raka murar kring örlogsbasen effektivt försvara densamma mot angrepp såväl från land som hav. Dock tröt finanserna och i 1694 års plan skiljdes hamnen och varvet från den civila...
De äldsta delarna av Kungshall är bastionen från 1680-talet och den byggdes enligt Dahlberghs och Stuarts ursprungliga befästningsplan för Karlskrona. Vid den tiden var Kungshall en egen holme, fristående från Stumholmen. Bastion Kungshall fungerade som befästning för Karlskrona i ett sekel. Salu...
Bastion Wachtmeister,på Amiralitetstorget, började byggas på 1690-talet. Mellan bastionerna byggdes raka murar (kurtiner) som skulle bilda en försvarsmur mot örlogsvarvet. Den första ritningen till denna försvarsanläggning gjordes av fortifikationskapten Paul Ludvig Lejonsparre 1693 och undertec...
Tornet uppfördes under åren 1857-63 på skäret Godnatt, som är obetydligt större än byggnaden. Befästningstornet skulle ingå i den inre befästningsringen utanför örlogsstaden Karlskrona. Tornet på Godnatt utgör tillsammans med Kurrh...
Den lilla befästningen Smörasken/Havsfrun/Lusasken uppfördes i början av 1700-talet och var tänkt som slutpunkt för en befästningsslinje som utgick från Söderstierna, det sistnämnda idag beläget inne på Örlogsbasens område. Källa: RAÄ
I mitten på 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Man föreslog då försvarsanläggningar på sex mindre skär, däribland på Godnatt och Kurrholmen. Fästningstornen, så kallade kärn...
Från och med 1883 benämndes befästningarna vid Hvita Krog Oscarsvärnslinjerna. I samband med att Sunna kanal förvandlades till ett effektivt stormhinder, muddrades en ränna genom intilliggande havsvikar. 1878 beviljades medel till byggandet av en lastbrygga på Koholmen. Från de båda batterivärne...
Från och med 1883 benämndes befästningarna vid Hvita Krog Oscarsvärnslinjerna. I samband med att Sunna kanal förvandlades till ett effektivt stormhinder, muddrades en ränna genom intilliggande havsvikar. 1878 beviljades medel till byggandet av en lastbrygga på Koholmen. Från de båda batterivärne...
Stridsvagnshinder, eller draktänder som dom kallas i folkmun, i detta fall en del av landfronten och beläget vid Torskors. På en del av draktänderna återfinns metallöglor som var tänkt att fästa kamouflagenät i. I nära anslutning till stridsvagnshindren återfinns värn, skansar och mobila väghind...